Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) 1 januari – 30 september 2013

2013-10-25 14:00

Ännu ingen resultateffekt av vidtagna åtgärder Tredje kvartalet Intäkter 172,1 Mkr (169,9), upp 1 procent jämfört med föregående år          Rörelseresultat -3,9 Mkr (1,6). Föregående år påverkades av engångseffekter om netto 5,7 Mkr. Nettoresultat -4,1 Mkr (-0,2) Kassaflöde från den löpande […]

ProfilGruppen förhandlar om tillfälligt införande av konjunkturanpassad arbetstid

2013-10-10 15:00

ProfilGruppen har inlett förhandlingar med berörda fackliga organisationer om konjunkturanpassad arbetstid. Avsikten är att minskning av arbetstiden ska gälla samtliga anställda i Sverige. Den är tänkt att träda i kraft så snart som möjligt och gälla längst till årsskiftet. Åtgärden […]

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) 1 januari – 30 juni 2013

2013-07-19 14:00

Fortsatt svag marknad Andra kvartalet Intäkter 205,0 Mkr (227,9), ned 10 procent jämfört med föregående år        Rörelseresultat 0,9 Mkr (12,1), resultatet har påverkats positivt av engångseffekter om netto 0,9 Mkr (3,6) Nettoresultat -0,4 Mkr (7,6) Kassaflöde från den löpande verksamheten […]

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) januari – mars 2013

2013-04-24 14:00

Fortsatt svag marknad Första kvartalet Intäkter 179,8 Mkr (226,5), ned 20 procent jämfört med föregående år        Rörelseresultat -4,5 Mkr (10,0) Nettoresultat -4,5 Mkr (5,8) Kassaflöde från den löpande verksamheten -5,8 Mkr (-2,4) Resultat per aktie -0,91 kr (1,18) ProfilGruppens VD […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) januari – mars 2013

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

2013-04-11 19:45

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 110 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Eva Färnstrand. VD och Koncernchef Anders Frisinger sammanfattade fjolåret och åtgärder under hösten och vintern som genomförts sedan Anders tillträde den 1 juli […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

Ny marknadschef i ProfilGruppen

2013-03-22 12:30

Per Owe Isacson har utsetts till ny marknads- och försäljningschef i ProfilGruppen. Per Owe Isacson har lång erfarenhet av försäljning av aluminiumprofiler och kommer närmast från ett företag i branschen där han haft rollen som försäljningschef Sverige. Han tillträder tjänsten […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Ny marknadschef i ProfilGruppen

Årsredovisning ProfilGruppen 2012

2013-03-18 15:00

ProfilGruppens årsredovisning för 2012 finns från och med idag tillgänglig på koncernens hemsida www.profilgruppen.se/koncern. Tryckt version kommer inom kort att finnas för beställning, via formulär på hemsidan, eller via e-post till info@profilgruppen.se.  ProfilGruppens årsredovisning 2012 (pdf) ___________________________________________ För mer information, […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Årsredovisning ProfilGruppen 2012

ProfilGruppen AB (publ) förändrar styrelsen

2013-03-06 12:00

ProfilGruppens styrelseordförande Eva Färnstrand avgår i samband med Årsstämman i april 2013. Eva Färnstrand har varit ledamot i styrelsen sedan 2008 och dess ordförande sedan 2009. Valberedningen föreslår att civilingenjör Kåre Wetterberg blir ny ordinarie ledamot och styrelsens ordförande. Kåre […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen AB (publ) förändrar styrelsen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB

2013-03-06 12:00

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 april kl 15.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för aktieägare 14.00-14.55            Servering av kaffe och inregistrering till årsstämman 15.00                      Årsstämman öppnas 17.00 […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB

Styrelsens för ProfilGruppen AB (publ) förslag om utdelning

2013-03-05 15:30

Mot bakgrund av koncernens operativa resultat lägger styrelsen förslag till årsstämman att ingen (0 kronor) utdelning för verksamhetsåret 2012 skall utgå (föregående år 0 kronor per aktie). ____________________________________________  För mer information, vänligen kontakta:  Eva Färnstrand, styrelsens ordförandeMobil 070-603 18 00e-post: […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Styrelsens för ProfilGruppen AB (publ) förslag om utdelning