ProfilGruppen strukturerar om förädlingsverksamheten

2012-10-23 15:00

ProfilGruppen strukturerar om förädlingsverksamheten genom att avyttra ytbehandlingsanläggningen i Klavreström. ”Detta är första steget i vår ambition att samlokalisera all vår produktion i Sverige till huvudfabriken i Åseda” säger Anders Frisinger, VD och koncernchef för ProfilGruppen. Totalt berörs ett tjugotal […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen strukturerar om förädlingsverksamheten

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) 1 januari – 30 september 2012

2012-10-22 14:00

Åtgärder vidtagna i svag marknad Tredje kvartalet Intäkter 169,9 Mkr (179,3), ned 5 procent jämfört med föregående år          Rörelseresultat 1,6 Mkr (7,5) efter engångseffekter om netto 5,7 Mkr. Föregående år påverkades av engångskostnader om netto -1,5 Mkr och försäkringsersättning om […]

Ägarförändring i ProfilGruppen påverkar Valberedningen

2012-09-24 16:45

Bengt Stillström har genom Ringvägen Venture AB ökat sin ägarandel i ProfilGruppen AB till 26,4 procent. Säljare är Prior & Nilssons fond Idea som därmed avyttrar hela sitt innehav.  Torgny Prior, som representerar Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning, avgår […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Ägarförändring i ProfilGruppen påverkar Valberedningen

ProfilGruppen förhandlar om förkortning av arbetstid

2012-09-20 14:15

ProfilGruppen har idag inlett förhandlingar med berörda fackliga organisationer om förkortning av arbetstid. Avsikten är att neddragningen av arbetstiden ska gälla samtliga anställda i Sverige. Den är tänkt att träda i kraft den 1 oktober 2012 och preliminärt gälla till […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen förhandlar om förkortning av arbetstid