ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2019

2020-03-26 10:00

ProfilGruppens årsredovisning för 2019, inklusive hållbarhetsrapport, har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.profilgruppen.se/koncernen.

En version på engelska kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Zöögling, VD och Koncernchef
Mobil: 070-932 16 50
E-post: fredrik.zoogling@profilgruppen.se

_______________________________________________________

ProfilGruppen i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

 

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Fredrik Zööglings försorg för offentliggörande den 26 mars 2020 kl 10.00.

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2019