Delårsrapport för andra kvartalet 2019 – ändring av datum

2019-06-25 15:00

ProfilGruppen ändrar datum för publicering av delårsrapporten för andra kvartalet 2019 till torsdag 29 augusti kl 14.00. Orsaken är att bolaget under maj månad genomförde ett byte av affärssystem. Implementationen av det nya affärssystemet har varit mycket framgångsrik och gått helt enligt plan.
Kommande kvartalsbokslut blir det första som görs i det nya systemet, vilket medför en hel del merarbete. Av denna anledning har vi valt att skjuta på rapporteringen till efter semesterperioden.

_______________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil: 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se   

_______________________________________________________
ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se
Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Per Thorsells försorg för offentliggörande den 25 juni 2019 kl 15.00.

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Delårsrapport för andra kvartalet 2019 – ändring av datum