Bästa kvartalsresultatet hittills

2018-04-17 14:00

Första kvartalet

  • Intäkter 408,2 Mkr (337,2), upp 21 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat 34,5 Mkr (26,5)
  • Rörelsemarginal 8,5 procent (7,9)
  • Nettoresultat 25,8 Mkr (19,8)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 29,0 Mkr (-11,3)
  • Resultat per aktie 3,31 kr (2,43)

Händelser efter periodens utgång

  • Beslut taget idag om investering i ökad kapacitet genom ny presslinje om ca 310 MkrProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:
Med stolthet rapporterar vi det hittills bästa kvartalsresultatet i bolagets historia, vi fortsätter växa snabbare än marknaden och ökar vår lönsamhet.  
Tillväxten med bättre kapacitetsutnyttjande och effektiviseringar i hela verksamheten skapar en stabil grund från vilken vi ska bygga vidare. Vi kommer att fortsätta på inslagen väg med strävan och målsättning att våra kunder ska uppfatta oss som det mest framåtlutade bolaget i vår bransch.
Särskilt roligt är också det beslut vi tidigare kommunicerat idag om att investera i ny presskapacitet och modern teknik för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft och möjlighet att växa i marknaden.”

_______________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil: 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se
Ulrika Bergmo Sköld, CFO
Mobil: 073-230 05 98
E-post: ulrika.bergmo.skold@profilgruppen.se  

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Bästa kvartalsresultatet hittills