Fortsatt tillväxt i tredje kvartalet

2017-10-24 14:00

Tredje kvartalet

 • Intäkter 314,1 Mkr (260,7), upp 20 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 20,7 Mkr (18,9)
 • Rörelsemarginal 6,6 procent (7,2)
 • Nettoresultat 15,2 Mkr (14,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 48,2 Mkr (20,9)
 • Resultat per aktie 1,87 kr (1,74)

Första nio månaderna

 • Intäkter 1 015,6 Mkr (825,2), upp 23 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 79,1 Mkr (45,3)
 • Rörelsemarginal 7,8 procent (5,5)
 • Nettoresultat 58,8 Mkr (33,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 60,9 Mkr (67,6)
 • Resultat per aktie 7,31 kr (4,36)

ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:
”Våra leveranser ligger fortsatt på en hög nivå och vi presterar i tredje kvartalet ett resultat som är något bättre än förra året. Det är med tillfredsställelse och tillförsikt jag konstaterar att vi fortsätter vår plan med att ta nya steg varje dag.”

_______________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil: 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se
Ulrika Bergmo Sköld, CFO
Mobil: 073-230 05 98
E-post: ulrika.bergmo.skold@profilgruppen.se  

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Fortsatt tillväxt i tredje kvartalet