Bästa kvartalsresultatet någonsin

2017-04-25 10:00

 

Första kvartalet

  • Intäkter 337,2 Mkr (260,6), upp 29 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat 26,5 Mkr (7,1)
  • Nettoresultat 19,8 Mkr (4,8)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -11,3 Mkr (1,4)
  • Resultat per aktie 2,43 kr (0,78)
  • De finansiella målen har reviderats.
    Nya mål är rörelsemarginal 8 procent samt nettoskuld/EBITDA < 2.

ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:
”Med stor stolthet rapporterar vi det bästa kvartalsresultatet i bolagets historia, vi fortsätter växa snabbare än marknaden och ökar vår lönsamhet.
Vår tillväxt, tillsammans med ökad förädlingsgrad, bättre kapacitetsutnyttjande och effektiviseringar i hela verksamheten, skapar en stabilare grund från vilken vi kan fortsätta att utveckla ProfilGruppen. Vi kommer att fortsätta på inslagen väg med strävan och målsättning att ständigt utvecklas och bygga mervärde i bolaget och för våra kunder.”

_______________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil: 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se
Ulrika Bergmo Sköld, CFO
Mobil: 073-230 05 98
E-post: ulrika.bergmo.skold@profilgruppen.se

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Bästa kvartalsresultatet någonsin