ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2016

2017-03-15 13:00

ProfilGruppens årsredovisning för 2016 har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida,
www.profilgruppen.se/koncernen
En version på engelska kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.

_______________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil: 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2016