Historiskt starkt resultat

2017-02-09 14:00

Fjärde kvartalet

 • Intäkter 306,8 Mkr (234,7), upp 31 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 23,8 Mkr (4,9)
 • Nettoresultat 18,1 Mkr (2,4)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,3 Mkr (22,9)
 • Resultat per aktie 2,19 kr (0,42)

Helåret 2016

 • Intäkter 1 132,0 Mkr (980,2), upp 15 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 69,1 Mkr (22,9), upp 202 procent jämfört med föregående år
 • Nettoresultat 51,1 Mkr (13,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 84,8 Mkr (13,2)
 • Resultat per aktie 6,56 kr (1,88)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kr per aktie

ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:
 ”Vi konstaterar med stor glädje att vi gör ett starkt resultat med högre tillväxt än marknaden och att resultatmålen nåddes både i kvartalet och för året. Det är vi stolta över och det ger oss också en ökad stabilitet för framtiden där ett starkare ProfilGruppen växer fram.
Vi kommer inte att slå oss till ro utan strävar ständigt efter att förbättra oss och skapa mervärde i bolaget och för våra kunder.”

_______________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se
Ulrika Bergmo Sköld, CFO
Mobil 073-230 05 98
E-post: ulrika.bergmo.skold@profilgruppen.se  

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Historiskt starkt resultat