Bokslutskommuniké 2016 – ändring av datum

2017-02-06 15:15

ProfilGruppen ändrar datum för publicering av bokslutskommuniké för 2016 till torsdag, 9 februari 2017, kl 14:00.

_______________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Bokslutskommuniké 2016 – ändring av datum