Volvo Cars Quality Excellence (VQE) Award

2017-01-30 12:13

Den 25 januari 2017 fick ProfilGruppen Volvo Cars Quality Excellence (VQE) Award, detta är vi mycket stolta över! För att få utmärkelsen har vi uppfyllt de 11 kravelement som Volvo Cars har ställt upp, där bland annat produktkvalitet, leveransprecision, logistik, lean och förbättringsarbete är några parametrar i bedömningsgrunden. En utmärkelse som vi förtjänat tack vare många medarbetares hårda arbete.