Kvartalets rörelseresultat väsentligt bättre än föregående år

2016-07-21 08:00

Andra kvartalet

  • Intäkter 303,9 Mkr (269,5), upp 13 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat 19,3 Mkr (11,1), upp 74 procent jämfört med föregående år
  • Nettoresultat 14,2 Mkr (7,5)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 45,3 Mkr (14,0)
  • Resultat per aktie 1,84 kr (1,01)

Första sex månaderna

  • Intäkter 564,5 Mkr (525,9), upp 7 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat 26,4 Mkr (21,2), upp 25 procent jämfört med föregående år
  • Nettoresultat 19,0 Mkr (14,2)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 46,7 Mkr (4,1)
  • Resultat per aktie 2,62 kr (1,92)

ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:
”Vi följer vår plan med att utveckla verksamheten i alla delar och stärka vår konkurrenskraft.
Vårt arbete ger resultat och vi utvecklas i en tydligt positiv riktning där vi stärker både försäljning och lönsamhet.
Vårt dotterbolag bidrar med ett positivt resultat i det andra kvartalet enligt plan och volymerna kommer att öka successivt framåt.”

_______________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se
Ulrika Bergmo Sköld, CFO
Mobil 073-230 05 98
E-post: ulrika.bergmo.skold@profilgruppen.se  

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Kvartalets rörelseresultat väsentligt bättre än föregående år