April 2016

2016-05-04 09:59

Serieleveranserna igång på PG&WIP

Den nya helautomatiserade produktionslinan för inredningsdetaljer på PG&WIP står nu klar, vilket innebär att serieleveranserna kommit igång. Successivt så kommer produktionstakten att höjas fram till tredje kvartalet, då serieleveranserna kommer att utmynna i fulltakt.

24 operatörer har anställts i PG&WIP samt har en företagsledning tillsatts som även fungerat som projektledning under uppstarten.

13

ProfilGruppens bolagsstämma 2016
ProfilGruppens bolagsstämma ägde rum den 19 april 2016 i Folkets Hus i Åseda. Läs mer och se bilder från Smålandspostens rapportering från bolagsstämman via länken nedan.

Smålandspostens rapportering från bolagsstämman

 

Stabil inledning av 2016
Året har börjat stabilt för ProfilGruppen. Läs mer från vår delårsrapport för första kvartalet via länken nedan.

Delårsrapport Q1

 

35 år sedan första profilen
Den 7 april firade vi att det var 35 år sedan ProfilGruppen pressade sin första profil!