ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2015

2016-03-14 15:00

ProfilGruppens årsredovisning för 2015 har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida,
www.profilgruppen.se/koncern/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisningar.

En version på engelska kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.  

_______________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2015