ProfilGruppen växer och föryngrar

2016-02-29 14:45

Nyanställda under 2015

 

Mathilda Nordahl, Pierre Thuresson, Hans von Feilitzen, Carl Frisk, Conrad Strebel

 

ProfilGruppens marknadsavdelning har de senaste åren genomgått en hel del förändringar. Under 2013 tillsattes Per Owe Isacson som ny marknads-och försäljningschef och i samband med detta gjordes ytterligare förstärkningar av organisationen inom marknad och försäljning.

Sedan dess har löpande rekryteringar gjorts med fokus på att föryngra organisationen. Under 2015 förstärktes marknadsavdelningen med fem nya medarbetare, en av dem är Conrad Strebel, Sales & Project Engineer som gillar sin roll som innebär att han får arbeta med alla delar i organisationen:

– Jag upplever mitt arbete som mycket lärorikt och varierande. Man lär sig något nytt varje dag och utvecklar hela tiden sitt kunnande inom branschen. ProfilGruppen är ett företag med höga ambitioner som ständigt vill utvecklas. Företaget sätter alltid kunden i centrum och arbetar kontinuerligt med utveckling och förbättring för att kunna leverera en produkt som är så bra som möjligt.

Är du också inresserad av att arbeta hos oss på ProfilGruppen?

Just nu söker vi en Sales Support till vårt Stockholmskontor.
Vi söker även en CNC-operatör, en verktygsmakare och en dragbockare till
ProfilGruppen Manufacturing.

Gå in och ansök redan idag!

Bokslutskommuniké 2015

ProfilGruppen hade en omsättning på 980,2 Mkr under 2015.
Under året som gick tecknade ProfilGruppen avtal om sin största affär någonsin.
Läs mer från vår bokslutskommuniké