Fortsatt resultatförbättring

2015-07-15 17:00

Andra kvartalet

 • Intäkter 269,5 Mkr (219,7), upp 23 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 11,1 Mkr (2,6)
 • Nettoresultat 7,5Mkr (0,7)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,0 Mkr (13,2)
 • Resultat per aktie 1,01kr (0,13)
  Första sex månaderna
 • Intäkter 525,9 Mkr (422,4), upp 24 procent jämfört med föregående år
 • ProfilGruppen har tecknat avtal om sin största affär någonsin, om drygt 200 Mkr årligen
 • Rörelseresultat 21,2 Mkr (0,3)
 • Nettoresultat 14,2 Mkr (1,2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 4,1 Mkr (17,0)
 • Resultat per aktie 1,92 kr (0,22)
  ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:
  ”Vi fortsätter vår utveckling med en ökad försäljningsvolym samt ett förbättrat resultat under andra kvartalet.
  Fokus framåt ligger kvar att än bättre försöka möta våra kunders förväntningar samt jobba med effektiviseringar i alla delar av verksamheten.”

___________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Peter Schön, CFO
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Fortsatt resultatförbättring