Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014, ProfilGruppen

2015-02-12 08:00

Fortsatt positiv resultatutveckling i fjärde kvartalet
Fjärde kvartalet

 • Intäkter 208,6 Mkr (173,1), upp 20,5 procent jämfört med föregående år  
 • Rörelseresultat 5,3 Mkr (-12,5), efter positiva engångsposter om 2,7 Mkr
 • Nettoresultat 2,6 Mkr (-11,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,7 Mkr (-16,3)
 • Resultat per aktie 0,35 kr (-2,05)

Helåret 2014

 • Ny vd, Per Thorsell, tillträdde 1 september 2014
 • Nyemission genomförd, 40,5 Mkr har tillförts
 • Intäkter 808,6 Mkr (730,0), upp 10,8 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 7,1 Mkr (-20,0), efter positiva engångsposter om 2,7 Mkr
 • Nettoresultat 4,0 Mkr (-20,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,4 Mkr (-10,0)
 • Resultat per aktie 0,62 kr (-3,66)

  ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:
  ”ProfilGruppen har haft en stabil utveckling under fjärde kvartalet med en ökad försäljningsvolym samt ett förbättrat resultat gentemot föregående år. Våra aktiviteter i marknaden under året har resulterat i ett antal nya affärer.
  Vi kommer fortsätta ha fokus på marknadsaktiviteter samt arbeta med att ytterligare effektivisera hela vår produktionskedja, vilket gör att vi ser positivt på utvecklingen framåt.”

___________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014, ProfilGruppen