Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) 1 januari – 30 september 2014

2014-10-28 08:00

Svagt, men positivt resultat även i tredje kvartalet
Tredje kvartalet

 • Ny vd, Per Thorsell, tillträdde 1 september 2014
 • Intäkter 177,6 Mkr (172,1), upp 3 procent jämfört med föregående år         
 • Rörelseresultat 1,5 Mkr (-3,9)
 • Nettoresultat 0,2 Mkr (-4,1)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,3 Mkr (19,9)
 • Nyemission genomförd, 40,6 Mkr har tillförts
 • Resultat per aktie 0,02 kr (-0,74)

Första nio månaderna

 • Intäkter 600,0 Mkr (556,9), upp 8 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 1,8 Mkr (-7,5)
 • Nettoresultat 1,4 Mkr (-9,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,7 Mkr (6,3)
 • Resultat per aktie 0,23 kr (-1,61)

ProfilGruppens VD och Koncernchef, Per Thorsell kommenterar:
“Vår satsning på marknadssidan, med högre aktivitet och närvaro på marknaden, börjar märkas och vi ser positivt på utvecklingen av nya affärer framöver.
Vi lider dock fortfarande av ett antal gamla kontrakt som har blivit ofördelaktiga för oss över tiden, även om den svagare kronan bidrar i positiv riktning. Samtidigt hjälper situationen oss att ställa tuffare krav på oss själva att bli mer effektiva i hela produktions- och försörjningskedjan.”

___________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se