Ändrat datum för ProfilGruppens andra kvartalsrapport 2014

2014-06-24 08:00

Offentliggörande av ProfilGruppens kvartalsrapport för de sex första månaderna 2014 flyttas på grund av pågående nyemission till den 12 augusti kl 17.30.

________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Ulrika Svensson
Mobil 070-349 57 65
E-post: ulrika.svensson@profilgruppen.se

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Ändrat datum för ProfilGruppens andra kvartalsrapport 2014