Nyemission 2014

2014-05-20 11:28

Styrelsen i ProfilGruppen AB har beslutat att genomföra en företrädesemission om ca 40 MSEK. Läs mer och ladda ner dokument på denna sida