Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) 1 januari – 31 mars 2014

2014-04-23 08:00

Svag resultatförbättring – styrelsen föreslår nyemission om cirka 40 Mkr
Första kvartalet

  • Intäkter 202,7 Mkr (179,8), upp 13 procent jämfört med föregående år       
  • Rörelseresultat -2,3 Mkr (-4,5)
  • Nettoresultat 0,5 Mkr (-4,5)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,8 Mkr (-5,8)
  • Resultat per aktie 0,10 kr (-0,91)
  • Garanterad nyemission om cirka 40 Mkr föreslås


ProfilGruppens tf VD och Koncernchef, Kåre Wetterberg kommenterar:
”Satsningen på marknadssidan börjar synas genom ökade leveranser, framför allt i Sverige som ökar 24 procent jämfört med ett svagt första kvartal föregående år. Även leveranserna till exportmarknaderna har ökat. Dessvärre har vi fortsatt ett antal gamla kontrakt som med tiden blivit ofördelaktiga för oss. Detta medför att resultatåterhämtningen tar längre tid.”

 
____________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:
Kåre Wetterberg, tfVD och Koncernchef                     
Mobil 070-656 40 14                                                 
E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se                   
Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se