ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2013

2014-03-18 16:00

ProfilGruppens årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern. En Pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.  
En engelsk version kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.

 
För mer information, vänligen kontakta: 
Kåre Wetterberg, tf VD och Koncernchef    
Mobil 070-656 40 14    
E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2013