Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) januari – mars 2013

2013-04-24 14:00

Fortsatt svag marknad
Första kvartalet

  • Intäkter 179,8 Mkr (226,5), ned 20 procent jämfört med föregående år       
  • Rörelseresultat -4,5 Mkr (10,0)
  • Nettoresultat -4,5 Mkr (5,8)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -5,8 Mkr (-2,4)
  • Resultat per aktie -0,91 kr (1,18)

ProfilGruppens VD och Koncernchef, Anders Frisinger kommenterar:
”Marknaden har under det första kvartalet varit fortsatt svag. För att öka möjligheterna till högre försäljningsvolymer och resultat genomför vi en tydlig förstärkning av försäljningsorgansationen genom att bland annat rekrytera en ny marknadschef med lång erfarenhet av branschen. Förändringarna kommer att verkställas under sommaren.”

___________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Anders Frisinger, VD och Koncernchef
Mobil 070-585 12 38
E-post: anders.frisinger@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se 
 
 

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) januari – mars 2013