Ägarförändring i ProfilGruppen påverkar Valberedningen

2012-09-24 16:45

Bengt Stillström har genom Ringvägen Venture AB ökat sin ägarandel i ProfilGruppen AB till 26,4 procent. Säljare är Prior & Nilssons fond Idea som därmed avyttrar hela sitt innehav. 
Torgny Prior, som representerar Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning, avgår därmed ur bolagets Valberedning, som i övrigt är oförändrad.

________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Johansson, Valberedningens ordförande
Mobil 070-658 39 05
E-post: valberedningen@profilgruppen.se
Eva Färnstrand, Styrelsens ordförande
Mobil 070-603 18 00
E-post: eva.farnstrand@profilgruppen.se
www.profilgruppen.se
 

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Ägarförändring i ProfilGruppen påverkar Valberedningen