Author Archives: admin

Lågt resultat i kvartalet men positiva utsikter

Tredje kvartalet Intäkter 324,9 Mkr (355,5), ner 9 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 3,7 Mkr (26,4), efter finansiellt stöd om 4,3 Mkr (0,0) Rörelsemarginal 1,1 procent (7,4) Nettoresultat 0,4 Mkr (17,0) Kassaflöde från den löpande verksamheten 23,9 Mkr (133,7), varav 3,5 Mkr (0,0) avser stödåtgärder Resultat per aktie -0,21 kr (1,90) Första nio månaderna […]

Kvartalets rörelseresultat 28 Mkr

Andra kvartalet Intäkter 441,4 Mkr (441,5), ingen förändring jämfört med föregående år Rörelseresultat 28,5 Mkr (32,8) Rörelsemarginal 6,5 procent (7,4) Nettoresultat 19,0 Mkr (24,4) Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,8 Mkr (30,2) Resultat per aktie 2,30 kr (3,14) Ny vd och koncernchef, Fredrik Zöögling, tillträder senast i januari Första sex månaderna Intäkter 884,7 Mkr (849,7), […]