ProfilGruppens valberedning föreslår ny ordförande

Valberedningen i ProfilGruppen AB föreslår att Mats R Karlsson väljs till ny ordförande för styrelsen i bolaget i samband med årsstämman 2021.
Kåre Wetterberg som är ProfilGruppens nuvarande ordförande har meddelat valberedningen att han önskar avgå efter åtta år i styrelsen och han avböjer därför omval. Mats R Karlsson har lång erfarenhet av ledarskap och styrelsearbete inom internationell industriell verksamhet med fokus på kundvärde och lönsamhet.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Bengt Stillström, Monica Bellgran, Jörgen Abrahamsson och Thomas Widstrand.

I Valberedningen i ProfilGruppen AB ingår Lars Johansson (ordförande), Bengt Stillström, Mats Egeholm och Kåre Wetterberg.

 

Valberedningens ordförande, Lars Johansson, kommenterar:

”Vi är övertygade om att Mats R Karlsson kommer att kunna bidra till att utveckla ProfilGruppen AB under den starka expansion som bolaget står inför och som Kåre Wetterberg varit med och lagt grunden till. Mats var under perioden 2008-2016 CEO i Axel Johnson International. Han är för närvarande styrelseordförande för Askalon samt styrelseledamot i VBG och Fire Fighting Systems.”

Pressmeddelandet innehåller insiderinformation som ProfilGruppen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-11 08:00 CET.

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Johansson, Valberedningens ordförande
Mobil: 070-658 39 05

_______________________________________________________

ProfilGruppen i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Dokument & länkar

Hög produktion men lågt resultat i kvartalet

Fjärde kvartalet

 • Intäkter 371,6 Mkr (381,9), ner 3 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 5,3 Mkr (22,7), efter finansiellt stöd om 2,4 Mkr (0,0) och efter engångskostnader om 10,0 Mkr (0,0)
 • Rörelsemarginal 1,4 procent (5,9)
 • Nettoresultat 7,4 Mkr (18,9)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 111,4 Mkr (33,2), varav 63,1 Mkr (0,0) avser stödåtgärder
 • Resultat per aktie 0,86 kr (2,42)

Året 2020

 • Intäkter 1 414,4 Mkr (1 622,1), ner 13 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 36,4 Mkr (113,2), efter finansiellt stöd om 19,2 Mkr (0,0)
 • Rörelsemarginal 2,6 procent (7,0)
 • Nettoresultat 23,9 Mkr (80,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 179,4 Mkr (110,7), varav 101,9 Mkr (0,0) avser stödåtgärder
 • Resultat per aktie 2,45 kr (9,98)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas  (ingen)

 

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:

”Volymmässigt har det fjärde kvartalet inneburit en återhämtning till föregående års nivåer, dock med lägre priser.
Med tanke på att pandemins andra våg drabbade oss i november är det en strålande prestation av organisationen att leverera på den efterfrågade nivån. Trots kraftansträngningen ser vi inte den positiva effekten på resultatet, vilket beror på en fortsatt ogynnsam produktmix.

Vi arbetar idogt med att säkra ytterligare volym till högre marginaler, effektivisera vår produktion och våra interna processer.”

Rapporten innehåller insiderinformation som ProfilGruppen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-09 14:00 CET.

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Zöögling, VD och Koncernchef
Mobil: 070-932 16 50
E-post: fredrik.zoogling@profilgruppen.se

 

Niklas Danielsson, CFO
Mobil: 070-626 95 37
E-post: niklas.danielsson@profilgruppen.se

_______________________________________________________

ProfilGruppen i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Dokument & länkar

Lågt resultat i kvartalet men positiva utsikter

Tredje kvartalet

 • Intäkter 324,9 Mkr (355,5), ner 9 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 3,7 Mkr (26,4), efter finansiellt stöd om 4,3 Mkr (0,0)
 • Rörelsemarginal 1,1 procent (7,4)
 • Nettoresultat 0,4 Mkr (17,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 23,9 Mkr (133,7), varav 3,5 Mkr (0,0) avser stödåtgärder
 • Resultat per aktie -0,21 kr (1,90)

Första nio månaderna

 • Intäkter 1 042,8 Mkr (1 240,2), ner 16 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 31,1 Mkr (90,5), efter finansiellt stöd om 16,8 Mkr (0,0)
 • Rörelsemarginal 3,0 procent (7,3)
 • Nettoresultat 16,5 Mkr (61,6)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 68,0 Mkr (77,5), varav 38,9 Mkr (0,0) avser stödåtgärder
 • Resultat per aktie 1,59 kr (7,56)

 

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:

”Det har varit ett utmanande tredje kvartal med både broms och gas. Kundernas kraftigt förändrade köpmönster i spåren av pandemin innebar stora svårigheter med planering av verksamheten under semesterperioden och veckorna därefter. Det förändrade köpmönstret innebar samtidigt  en ogynnsam förskjutning av produktmixen. Sammantaget innebär det att vi presterar ett sämre resultat än förväntat.

För närvarande upplever vi en högre aktivitet hos såväl nya som gamla kunder och en återgång till mer av ett normalläge i fjärde kvartalet.

I årets turbulenta marknadssituation har vi genom idogt arbete säkrat ett antal nya affärer och tllsammans med en positiv marknadsutveckling ger det oss mycket goda förutsättningar där vi räknar med en kraftigt ökad volym under nästa år.”

_______________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Zöögling, VD och Koncernchef
Mobil: 070-932 16 50
E-post: fredrik.zoogling@profilgruppen.se

Niklas Danielsson, CFO
Mobil: 070-626 95 37
E-post: niklas.danielsson@profilgruppen.se

_______________________________

ProfilGruppen i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Fredrik Zööglings försorg för offentliggörande den 20 oktober 2020 kl 14.00.

Dokument & länkar

Kraftig inbromsning med viss återhämtning

Andra kvartalet

 • Intäkter 316,8 Mkr (441,4), ner 28 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 1,4 Mkr (28,5), efter finansiellt stöd om 12,5 Mkr (0,0)
 • Rörelsemarginal 0,4 procent (6,5)
 • Nettoresultat 4,7 Mkr (19,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 51,3 Mkr (-1,8), varav 35,3 Mkr (0,0) på grund av stödåtgärder
 • Resultat per aktie 0,54 kr (2,30)

Första sex månaderna

 • Intäkter 717,9 Mkr (884,7), ner 19 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 27,4 Mkr (64,1), efter finansiellt stöd om 12,5 Mkr (0,0)
 • Rörelsemarginal 3,8 procent (7,2)
 • Nettoresultat 16,1 Mkr (44,6)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 44,1 Mkr (-56,2), varav 35,3 Mkr (0,0) på grund av stödåtgärder
 • Resultat per aktie 1,80 kr (5,66)

 

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:

”Den kommande efterfrågeminskning som våra kunder signalerade i slutet av det första kvartalet gjorde att vi vidtog kraftfulla åtgärder snabbt. Minskningen blev inte fullt så kraftfull som vi befarade och vi har kunnat köra verksamheten på en högre aktivitetsnivå än vi då trodde, vilket är glädjande. Trots stöd för korttidspermitteringar och andra åtgärder har kostnaderna inte i tillräcklig utsträckning kunnat anpassas till intäktsminskningen och rörelseresultatet i andra kvartalet blev med knapp marginal positivt. Aktivitetsnivån hos många av våra kunder har varit hög även i andra kvartalet och flera viktiga ramavtal har förlängts, vilket skapar tillförsikt.”

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Zöögling, VD och Koncernchef
Mobil: 070-932 16 50
E-post: fredrik.zoogling@profilgruppen.se 

_______________________________________________________

ProfilGruppen i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

 

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Fredrik Zööglings försorg för offentliggörande den 15 juli 2020 kl 14.00.

Dokument & länkar

Mindre förlust i andra kvartalet

ProfilGruppens omsättning minskade kraftigt i april och maj till följd av den pågående pandemin. I juni ser omsättningen ut att återhämta sig i viss utsträckning. Rörelseresultatet i det andra kvartalet 2020 beräknas bli en mindre förlust.

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Zöögling, VD och Koncernchef
Mobil: 070-932 16 50
E-post: fredrik.zoogling@profilgruppen.se

_______________________________________________________

ProfilGruppen i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

 

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Fredrik Zööglings försorg för offentliggörande den 2 juni 2020 kl 15.30.

Dokument & länkar

ProfilGruppen har utsett ny CFO

ProfilGruppen har utsett Niklas Danielsson till ny CFO för koncernen. Niklas är 53 år, civilekonom och för närvarande Head of Finance för teknikkonsultföretaget Rejlers Sverige AB. Han har sedan tidigare erfarenhet från ett antal olika ledande befattningar inom ekonomi bland annat från Lammhults Möbel AB och Volvo Articulated Haulers. Niklas tillträder tjänsten senast den 24 augusti 2020.

Ulrika Bergmo Sköld lämnar sitt uppdrag som CFO för ProfilGruppen den 6 juli 2020 för att istället tillträda en tjänst som CFO för ITAB Shop Concept AB. Bolagets HR-chef, Ulrika Svensson, kommer att vara tillförordnad CFO tills Niklas Danielsson tillträder.

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling, kommenterar:

Jag är mycket glad att vi hittat en person med rätt profil och kompetens att ersätta Ulrika. Jag är övertygad om att Niklas kommer kunna tillföra värdefulla erfarenheter och bidra till ProfilGruppens fortsatta framgång. ”

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Zöögling, VD och Koncernchef
Mobil: 070-932 16 50
E-post: fredrik.zoogling@profilgruppen.se

 

_______________________________________________________

ProfilGruppen i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

 

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Fredrik Zööglings försorg för offentliggörande den 27 april april 2020

kl 14.00.

Dokument & länkar

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

Vid dagens årsstämma deltog cirka 35 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg.

VD sammanfattade 2019
VD och koncernchef Fredrik Zöögling sammanfattade ProfilGruppens framgångar och utmaningar under 2019. 
Ett sammandrag av VD:s anförande från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Beslut från stämman
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019 fastställdes.

Utdelning
Styrelsen beslutade att ingen utdelning för verksamhetsåret 2019 skall utgå (föregående år 5,00 kronor per aktie). 

Val av styrelse och revisor
Omval skedde av styrelseledamöterna Jörgen Abrahamsson, Monica Bellgran, Bengt Stillström, Thomas Widstrand och Kåre Wetterberg. Kåre Wetterberg valdes till styrelseordförande. 
Bolagets revisor, Ernst & Young AB omvaldes för det kommande året, med Franz Lindström som huvudansvarig revisor. 

Arvode
Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2019 enligt valberedningens förslag. Arvode utgår därmed enligt följande: 
400 000 kr till styrelseordföranden 
155 000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen. 
Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode. 
Ersättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2021
Årsstämman antog det av valberedningen framlagda förslaget till procedurfrågor för hur ny valberedning ska utses och om uppgifterna för valberedningen inför årsstämman 2021.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 700 000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka 9,5 procent av aktiekapitalet. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.
Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för ProfilGruppen-koncernens verksamhet, eller för förstärkning av bolagets kapitalbas. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. 

Protokoll från stämman
Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Ekonomisk information
Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den 15 juli 2020 klockan 14.00. Datum för kommande ekonomisk information finns tillgängliga på bolagets hemsida. 

 

Åseda den 21 april 2020

 

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)
Orgnr 556277-8943

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Kåre Wetterberg, Styrelsens ordförande
Mobil: 070-656 40 14
E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se

_______________________________________________________

ProfilGruppen i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

 

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Kåre Wetterbergs försorg för offentliggörande den 21 april 2020 kl 18.15.

Dokument & länkar

Kvartalsresultat 26 Mkr

Första kvartalet

 • Intäkter 401,1 Mkr (443,3), ner 10 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 26,0 Mkr (35,6)
 • Rörelsemarginal 6,5 procent (8,0)
 • Nettoresultat 11,4 Mkr (25,6)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,9 Mkr (-54,4)
 • Resultat per aktie 1,26 kr (3,36)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning för 2019 lämnas
 • Korttidspermittering infördes i mars

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:

Vi summerar ett första kvartal som i viss utsträckning påverkats av spridningen av covid-19 och dess konsekvenser.

I slutet av mars minskade efterfrågan från våra automotive-kunder markant då flera av dem stängde ner sina fabriker tillfälligt. Vi har under senare delen av mars även sett en tendens till avmattning från andra segment, främst med förädlade produkter, vilket sammantaget fått viss påverkan på periodens resultat.

Positivt i nuläget är att inflödet av förfrågningar ökat och nya avtal har ingåtts under perioden.

Den 23 mars togs beslut om att nyttja kortidspermittering för att anpassa kapaciteten till den nya behovssituationen. På så sätt kan vi balansera våra kostnader, bibehålla all kompetens och kan ha en kort startsträcka då behoven ökar.

Organisationen har svarat upp på dessa åtgärder på ett solidariskt sätt och står starkt trots motvinden.”

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Zöögling, VD och Koncernchef
Mobil: 070-932 16 50
E-post: fredrik.zoogling@profilgruppen.se 

_______________________________________________________

ProfilGruppen i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

 

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Fredrik Zööglings försorg för offentliggörande den 9 april 2020 kl 14.00.

Dokument & länkar

ProfilGruppen tidigarelägger delårsrapportering

ProfilGruppen har ändrat rapportdatum för delårsrapporten januari – mars 2020. Nytt datum är den 9 april 2020 kl 14.00 istället för som tidigare kommunicerat den 21 april 2020.

Avsikten med att tidigarelägga delårsrapporteringen är att kunna lägga allt fokus på aktuella utmaningar i det osäkra läge som orsakats av spridningen av covid-19.  

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Zöögling, VD och Koncernchef
Mobil: 070-932 16 50
E-post: fredrik.zoogling@profilgruppen.se 

_______________________________________________________

ProfilGruppen i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

 

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Fredrik Zööglings försorg för offentliggörande den 7 april 2020 kl 16.15.

Dokument & länkar

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2019

ProfilGruppens årsredovisning för 2019, inklusive hållbarhetsrapport, har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.profilgruppen.se/koncernen.

En version på engelska kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Zöögling, VD och Koncernchef
Mobil: 070-932 16 50
E-post: fredrik.zoogling@profilgruppen.se

_______________________________________________________

ProfilGruppen i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

 

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Fredrik Zööglings försorg för offentliggörande den 26 mars 2020 kl 10.00.

Dokument & länkar