Aluminium - framtidens material!

Varför ProfilGruppen?
Varför är aluminium framtidens material?
Kontakta oss

Bred kundplattform

På ProfilGruppen är vi experter på aluminiumlösningar och erbjuder profiler och komponenter. Vi är en helhetsleverantör med rätt kompetens och resurser. Hos oss kan du få hjälp med allt från idé och konstruktion till produktion och förädling. Vi har en väldefinierad säljprocess som tar dig genom hela flödet, från design och konstruktion till prototypleverans.

 

Läs mer

Senaste nytt

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2020

ProfilGruppens årsredovisning för 2020, inklusive hållbarhetsrapport, har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida.

Pressrelease | 2021-03-18

Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 april 2021.

Pressrelease | 2021-03-16

Pressrelease - ProfilGruppens valberedning föreslår ny ordförande

ProfilGruppens valberedning föreslår ny ordförande

Pressrelease | 2021-02-11

Bokslutskommuniké 2020 - Hög produktion men lågt resultat i kvartalet

"Med tanke på att pandemins andra våg drabbade oss i november är det en strålande prestation av organisationen att leverera..."

Pressrelease | 2021-02-09
Next Level

NEXT LEVEL

Vi vill ta vårt hållbarhetsarbete till nästa nivå.
Som ett led i att förbättra strukturen har vi beslutat att certifiera oss enligt branschens egen hållbarhetsstandard, ASI. Det första steget som vi tagit är att bli medlem.
Nästa steg är att certifiera vår verksamhet enligt ASI:s hållbarhetsstandard.

Resan mot den certifieringen börjar nu.

Läs mer

Tekniska fakta

Här vill vi ge dig en mer detaljerad inblick i teknik, processer och parametrar som påverkar slutresultatet för aluminiumprofilen eller aluminiumkomponenten. Vi varvar teknisk information med vägledning och tips på hur man kan underlätta konstruktionen av profiler och komponenter.

Att jobba på ProfilGruppen

Att medvetet arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats för att kunna locka, bibehålla och få möjlighet att utveckla medarbetare med rätt kompetens är en viktig strategisk fråga.

Lediga tjänster