2021-02-11

ProfilGruppens valberedning föreslår ny ordförande

Valberedningen i ProfilGruppen AB föreslår att Mats R Karlsson väljs till ny ordförande för styrelsen i bolaget i samband med årsstämman 2021.
Kåre Wetterberg som är ProfilGruppens nuvarande ordförande har meddelat valberedningen att han önskar avgå efter åtta år i styrelsen och han avböjer därför omval. Mats R Karlsson har lång erfarenhet av ledarskap och styrelsearbete inom internationell industriell verksamhet med fokus på kundvärde och lönsamhet.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Bengt Stillström, Monica Bellgran, Jörgen Abrahamsson och Thomas Widstrand.

I Valberedningen i ProfilGruppen AB ingår Lars Johansson (ordförande), Bengt Stillström, Mats Egeholm och Kåre Wetterberg.

 

Valberedningens ordförande, Lars Johansson, kommenterar:

”Vi är övertygade om att Mats R Karlsson kommer att kunna bidra till att utveckla ProfilGruppen AB under den starka expansion som bolaget står inför och som Kåre Wetterberg varit med och lagt grunden till. Mats var under perioden 2008-2016 CEO i Axel Johnson International. Han är för närvarande styrelseordförande för Askalon samt styrelseledamot i VBG och Fire Fighting Systems.”

Pressmeddelandet innehåller insiderinformation som ProfilGruppen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-11 08:00 CET.

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Johansson, Valberedningens ordförande
Mobil: 070-658 39 05

_______________________________________________________

ProfilGruppen i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Dokument & länkar