2021-02-09

Hög produktion men lågt resultat i kvartalet

Fjärde kvartalet

 • Intäkter 371,6 Mkr (381,9), ner 3 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 5,3 Mkr (22,7), efter finansiellt stöd om 2,4 Mkr (0,0) och efter engångskostnader om 10,0 Mkr (0,0)
 • Rörelsemarginal 1,4 procent (5,9)
 • Nettoresultat 7,4 Mkr (18,9)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 111,4 Mkr (33,2), varav 63,1 Mkr (0,0) avser stödåtgärder
 • Resultat per aktie 0,86 kr (2,42)

Året 2020

 • Intäkter 1 414,4 Mkr (1 622,1), ner 13 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 36,4 Mkr (113,2), efter finansiellt stöd om 19,2 Mkr (0,0)
 • Rörelsemarginal 2,6 procent (7,0)
 • Nettoresultat 23,9 Mkr (80,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 179,4 Mkr (110,7), varav 101,9 Mkr (0,0) avser stödåtgärder
 • Resultat per aktie 2,45 kr (9,98)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas  (ingen)

 

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:

”Volymmässigt har det fjärde kvartalet inneburit en återhämtning till föregående års nivåer, dock med lägre priser.
Med tanke på att pandemins andra våg drabbade oss i november är det en strålande prestation av organisationen att leverera på den efterfrågade nivån. Trots kraftansträngningen ser vi inte den positiva effekten på resultatet, vilket beror på en fortsatt ogynnsam produktmix.

Vi arbetar idogt med att säkra ytterligare volym till högre marginaler, effektivisera vår produktion och våra interna processer.”

Rapporten innehåller insiderinformation som ProfilGruppen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-09 14:00 CET.

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Zöögling, VD och Koncernchef
Mobil: 070-932 16 50
E-post: fredrik.zoogling@profilgruppen.se

 

Niklas Danielsson, CFO
Mobil: 070-626 95 37
E-post: niklas.danielsson@profilgruppen.se

_______________________________________________________

ProfilGruppen i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Dokument & länkar