2020-10-20

Lågt resultat i kvartalet men positiva utsikter

Tredje kvartalet

 • Intäkter 324,9 Mkr (355,5), ner 9 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 3,7 Mkr (26,4), efter finansiellt stöd om 4,3 Mkr (0,0)
 • Rörelsemarginal 1,1 procent (7,4)
 • Nettoresultat 0,4 Mkr (17,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 23,9 Mkr (133,7), varav 3,5 Mkr (0,0) avser stödåtgärder
 • Resultat per aktie -0,21 kr (1,90)

Första nio månaderna

 • Intäkter 1 042,8 Mkr (1 240,2), ner 16 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 31,1 Mkr (90,5), efter finansiellt stöd om 16,8 Mkr (0,0)
 • Rörelsemarginal 3,0 procent (7,3)
 • Nettoresultat 16,5 Mkr (61,6)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 68,0 Mkr (77,5), varav 38,9 Mkr (0,0) avser stödåtgärder
 • Resultat per aktie 1,59 kr (7,56)

 

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:

”Det har varit ett utmanande tredje kvartal med både broms och gas. Kundernas kraftigt förändrade köpmönster i spåren av pandemin innebar stora svårigheter med planering av verksamheten under semesterperioden och veckorna därefter. Det förändrade köpmönstret innebar samtidigt  en ogynnsam förskjutning av produktmixen. Sammantaget innebär det att vi presterar ett sämre resultat än förväntat.

För närvarande upplever vi en högre aktivitet hos såväl nya som gamla kunder och en återgång till mer av ett normalläge i fjärde kvartalet.

I årets turbulenta marknadssituation har vi genom idogt arbete säkrat ett antal nya affärer och tllsammans med en positiv marknadsutveckling ger det oss mycket goda förutsättningar där vi räknar med en kraftigt ökad volym under nästa år.”

_______________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Zöögling, VD och Koncernchef
Mobil: 070-932 16 50
E-post: fredrik.zoogling@profilgruppen.se

Niklas Danielsson, CFO
Mobil: 070-626 95 37
E-post: niklas.danielsson@profilgruppen.se

_______________________________

ProfilGruppen i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Fredrik Zööglings försorg för offentliggörande den 20 oktober 2020 kl 14.00.

Dokument & länkar