2019-10-22

Återhämtat kassaflöde

Tredje kvartalet

 • Intäkter 355,5 Mkr (354,3)
 • Rörelseresultat 26,4 Mkr (22,4)
 • Rörelsemarginal 7,4 procent (6,3)
 • Nettoresultat 17,0 Mkr (16,2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 133,7 Mkr (16,6)
 • Resultat per aktie 1,90 kr (2,29)
 • Ny vd och koncernchef, Fredrik Zöögling, tillträdde 7 oktober

Första nio månaderna

 • Intäkter 1 240,2 Mkr (1 204,0), upp 3 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 90,5 Mkr (89,7)
 • Rörelsemarginal 7,3 procent (7,5)
 • Nettoresultat 61,6 Mkr (66,4)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 77,5 Mkr (75,8)
 • Resultat per aktie 7,56 kr (8,75)

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling, kommenterar:

”Det är positivt att vi lyckats återhämta vårt kassaflöde under kvartalet.  
Arbetet med den nya pressanläggningen följer plan och en första provkörning med lyckat resultat är genomförd.
Jag ser med tillförsikt på ProfilGruppens positionering på marknaden vad avser kompetens, resurser och konkurrenskraft.”

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Zöögling, VD och Koncernchef
Mobil: 070-932 16 50
E-post: fredrik.zoogling@profilgruppen.se

Ulrika Bergmo Sköld, CFO
Mobil: 073-230 05 98
E-post: ulrika.bergmo.skold@profilgruppen.se  

_______________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Fredrik Zööglings försorg för offentliggörande den 22 oktober 2019 kl 14.00.

Dokument & länkar