2019-09-06

ProfilGruppens nya vd börjar i oktober

I juli meddelades att ProfilGruppen AB utsett Fredrik Zöögling till vd och koncernchef. Fredrik Zöögling kommer att tillträda den 7 oktober 2019.

Fredrik Zöögling, civilingenjör, 53 år, har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom industrin, senast som vd i Eberspächer Exhaust Technology AB.

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta: 
Kåre Wetterberg, styrelsens ordförande
Mobil: 070-656 40 14
E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se (per.thorsell@profilgruppen.se)

_______________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Kåre Wetterbergs försorg för offentliggörande den 6 september 2019 kl 15.30.

Dokument & länkar