2019-08-29

Rättelse, Kvartalets rörelseresultat 28 Mkr

I dagens delårsrapport, publicerad kl 14.00, har felaktiga tabeller infogats,
detta meddelande är en rättelse.

Andra kvartalet

 • Intäkter 441,4 Mkr (441,5), ingen förändring jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 28,5 Mkr (32,8)
 • Rörelsemarginal 6,5 procent (7,4)
 • Nettoresultat 19,0 Mkr (24,4)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,8 Mkr (30,2)
 • Resultat per aktie 2,30 kr (3,14)
 • Ny vd och koncernchef, Fredrik Zöögling, tillträder senast i januari

Första sex månaderna

 • Intäkter 884,7 Mkr (849,7), upp 4 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 64,1 Mkr (67,3)
 • Rörelsemarginal 7,2 procent (7,9)
 • Nettoresultat 44,6 Mkr (50,2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -56,2 Mkr (59,2)
 • Resultat per aktie 5,66 kr (6,46)

ProfilGruppens tillfördnade vd och koncernchef, Per Owe Isacson, kommenterar:

”Resultatet för andra kvartalet är under vår målsättning, vilket främst orsakats av lägre volymer än förväntat.

Ett nytt affärssystem har startats upp under kvartalet och som helhet har implementationen gått enligt plan. Arbetet med vår nya pressanläggning för utökad kapacitet löper också helt enligt plan. Med engagerade medarbetare fortsätter vårt arbete med stort fokus på kundnytta och intern effektivitet.”

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Owe Isacson, tf VD och Koncernchef
Mobil: 070-349 57 60
E-post: perowe.isacson@profilgruppen.se (per.thorsell@profilgruppen.se)

Ulrika Bergmo Sköld, CFO
Mobil: 073-230 05 98
E-post: ulrika.bergmo.skold@profilgruppen.se  

_______________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Per Owe Isacsons försorg för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl 14.50.

Dokument & länkar