2019-04-16

Bra start på året

Första kvartalet

  • Intäkter 443,3 Mkr (408,2), upp 9 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat 35,6 Mkr (34,5)
  • Rörelsemarginal 8,0 procent (8,5)
  • Nettoresultat 25,6 Mkr (25,8)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -54,4 Mkr (29,0)
  • Resultat per aktie 3,36 kr (3,31)

ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:

Resultatet för årets första kvartal är för tredje året i rad det bästa vi hittills presterat.

Jag tycker att samtliga områden i verksamheten gör ett riktigt starkt arbete, där vår kundnytta och effektivitet hela tiden förbättras.

Våra stora pågående framtidssatsningar – ny pressanläggning för utökad kapacitet och uppstart av nytt affärssystem – löper enligt plan.”

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil: 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Ulrika Bergmo Sköld, CFO
Mobil: 073-230 05 98
E-post: ulrika.bergmo.skold@profilgruppen.se  

_______________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Per Thorsells försorg för offentliggörande den 16 april 2019 kl 14.00.

Dokument & länkar