2019-03-20

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2018

ProfilGruppens årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018 har nu offentliggjorts genom att göras tillgängliga på bolagets hemsida, http://www.profilgruppen.se/koncernen.

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil: 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

_______________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Per Thorsells försorg för offentliggörande den 20 mars 2019 kl 10:00.

Dokument & länkar