2019-02-21

Ny styrelseledamot i ProfilGruppen AB

ProfilGruppens valberedning föreslår inval av Jörgen Abrahamsson i samband med Årsstämman i april 2019.

Jörgen Abrahamsson, som är VD för Gränges europaverksamhet, har lång erfarenhet från aluminiumbranschen. Under åren 1992-2004 arbetade han i olika produktionsledande befattningar inom SAPA Heat Transfer i Finspång. Under en period 2004-2007 var Jörgen VD för Gunnebo Mora AB och återvände sedan, 2007 – 2013, till Sapa Profiler AB där han hade olika ledande roller inom bolagets vidareförädlingsdel samt avslutningsvis som platschef för profilverksamheten i Finspång.

2013 övergick han till en tjänst som Produktionsdirektör i Gränges Sweden AB, tidigare Sapa Heat Transfer, där han idag är VD/ President Gränges Europe.

Omval föreslås för styrelsens övriga ledamöter; Monica Bellgran, professor i industriell produktionsledning, Thomas Widstrand, VD för Troax, Bengt Stillström, fd VD och nu ordförande för Traction, Mats Egeholm, fd CFO i ProfilGruppen AB och Kåre Wetterberg, fd koncernchef i SAPA.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse, med beaktande av vad som sägs i Svensk kod för bolagsstyrning 2.6 kommer att finnas på bolagets hemsida från den 12 mars 2019.

Valberedningens ordförande, Lars Johansson kommenterar:

”Jörgen Abrahamsson har stor kunskap om aluminiumbranschen och de processer vi jobbar med och han har lång erfarenhet av ledarskap inom industrin.”

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta: 
Lars Johansson, Valberedningens ordförande
Mobil: 070-658 39 05

_______________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Kåre Wetterbergs försorg för offentliggörande den 21 februari 2019 kl 09.00.

Dokument & länkar