2018-10-23

Byggnation av ny produktionsanläggning påbörjad

Tredje kvartalet

 • Intäkter 354,3 Mkr (314,1), upp 13 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 22,4 Mkr (20,7)
 • Rörelsemarginal 6,3 procent (6,6)
 • Nettoresultat 16,2 Mkr (15,2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,6 Mkr (48,2)
 • Resultat per aktie 2,29 kr (1,87)

Första nio månaderna

 • Intäkter 1 204,0 Mkr (1 015,6), upp 19 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 89,7 Mkr (79,1) 
 • Rörelsemarginal 7,5 procent (7,8)
 • Nettoresultat 66,4 Mkr (58,8)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 75,8 Mkr (60,9)
 • Resultat per aktie 8,75 kr (7,31)
 • Beslutad investering om 310 Mkr i ny pressanläggning för ökad kapacitet

ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:

”Vi levererar ett starkt kvartalsresultat i grunden, men tyngs resultatmässigt av störningar i vår nya produktionsanläggning i dotterbolaget PG&WIP. Det positiva är att vi under kvartalet löst de process- och kvalitetsproblem som uppkommit och att produktionen nu successivt trappas upp för att under slutet av fjärde kvartalet producera enligt plan.

Jag tycker att alla områden i verksamheten gör ett mycket gott arbete och kontinuerligt utvecklas för att skapa än mer kundnytta och effektivitet. Arbetet med byggnationen av vår nya pressanläggning löper samtidigt på enligt plan och stärker ytterligare kraften och ambitionen i hela organisationen.”

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil: 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Ulrika Bergmo Sköld, CFO
Mobil: 073-230 05 98
E-post: ulrika.bergmo.skold@profilgruppen.se  

_______________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Per Thorsells försorg för offentliggörande den 23 oktober 2018 kl 14.00.

Dokument & länkar