2018-02-06

Historiskt bra år – rörelseresultatet över 100 Mkr

Fjärde kvartalet

 • Intäkter 367,2 Mkr (306,8), upp 20 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 24,8 Mkr (23,8)
 • Rörelsemarginal 6,8 procent (7,8)
 • Nettoresultat 18,5 Mkr (18,1)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,6 Mkr (17,2)
 • Resultat per aktie 2,55 kr (2,19)

Helåret 2017

 • Intäkter 1 382,8 Mkr (1 132,0), upp 22 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 103,9 Mkr (69,1)
 • Rörelsemarginal 7,5 procent (6,1)
 • Nettoresultat 77,3 Mkr (51,1)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 85,5 Mkr (84,8)
 • Resultat per aktie 9,86 kr (6,56)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 kr/aktie

ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:

”Det fjärde kvartalets resultat är i nivå med föregående år, men när vi summerar året kan vi konstatera att det som helhet varit ett historiskt bra år för ProfilGruppen. Vi har fortsatt våra framsteg inom många områden och ökat våra intäkter och lönsamhet. Utvecklingen stärker drivkraften och ambitionen i hela organisationen och vi kommer konsekvent fortsätta att utmana oss själva för att än bättre möta våra kunders behov och nå våra långsiktiska mål.” 

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil: 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Ulrika Bergmo Sköld, CFO
Mobil: 073-230 05 98
E-post: ulrika.bergmo.skold@profilgruppen.se  

_______________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Per Thorsells försorg för offentliggörande den 6 februari 2018 kl 14.00.

Dokument & länkar