2017-10-24

Fortsatt tillväxt i tredje kvartalet

Tredje kvartalet

 • Intäkter 314,1 Mkr (260,7), upp 20 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 20,7 Mkr (18,9)
 • Rörelsemarginal 6,6 procent (7,2)
 • Nettoresultat 15,2 Mkr (14,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 48,2 Mkr (20,9)
 • Resultat per aktie 1,87 kr (1,74)

Första nio månaderna

 • Intäkter 1 015,6 Mkr (825,2), upp 23 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 79,1 Mkr (45,3)
 • Rörelsemarginal 7,8 procent (5,5)
 • Nettoresultat 58,8 Mkr (33,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 60,9 Mkr (67,6)
 • Resultat per aktie 7,31 kr (4,36)

ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:

”Våra leveranser ligger fortsatt på en hög nivå och vi presterar i tredje kvartalet ett resultat som är något bättre än förra året. Det är med tillfredsställelse och tillförsikt jag konstaterar att vi fortsätter vår plan med att ta nya steg varje dag.”

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil: 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Ulrika Bergmo Sköld, CFO
Mobil: 073-230 05 98
E-post: ulrika.bergmo.skold@profilgruppen.se  

_______________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Per Thorsells försorg för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl 14.00.

Dokument & länkar