2017-02-09

Historiskt starkt resultat

Fjärde kvartalet

 • Intäkter 306,8 Mkr (234,7), upp 31 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 23,8 Mkr (4,9)
 • Nettoresultat 18,1 Mkr (2,4)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,3 Mkr (22,9)
 • Resultat per aktie 2,19 kr (0,42)

Helåret 2016

 • Intäkter 1 132,0 Mkr (980,2), upp 15 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 69,1 Mkr (22,9), upp 202 procent jämfört med föregående år
 • Nettoresultat 51,1 Mkr (13,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 84,8 Mkr (13,2)
 • Resultat per aktie 6,56 kr (1,88)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kr per aktie

ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:

 ”Vi konstaterar med stor glädje att vi gör ett starkt resultat med högre tillväxt än marknaden och att resultatmålen nåddes både i kvartalet och för året. Det är vi stolta över och det ger oss också en ökad stabilitet för framtiden där ett starkare ProfilGruppen växer fram.

Vi kommer inte att slå oss till ro utan strävar ständigt efter att förbättra oss och skapa mervärde i bolaget och för våra kunder.”

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Ulrika Bergmo Sköld, CFO
Mobil 073-230 05 98
E-post: ulrika.bergmo.skold@profilgruppen.se  

_______________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. För resultat, finansiell ställning, kassaflöde, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sida 5-13. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Per Thorsells försorg för offentliggörande den 9 februari 2017 kl 14.00.

Dokument & länkar