2016-10-26

Bästa tredje kvartalet i bolagets historia

Tredje kvartalet

  • Intäkter 260,7 Mkr (219,6), upp 19 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat 18,9 Mkr (-3,2 efter engångskostnader avseende råvara om 13,4 Mkr)
  • Nettoresultat 14,0 Mkr (-3,6)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,9 Mkr (-13,8)
  • Resultat per aktie 1,74 kr (-0,49)

Första nio månaderna

  • Intäkter 825,2 Mkr (745,5), upp 11 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat 45,3 Mkr (18,0), upp 152 procent jämfört med föregående år
  • Nettoresultat 33,0 Mkr (10,6)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 67,6 Mkr (-9,7)
  • Resultat per aktie 4,36 kr (1,43)

ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:

”Ett historiskt starkt tredje kvartal ligger bakom oss och det är roligt för hela organisationen att se att vårt arbete med att förbättra verksamheten och vår konkurrenskraft går i rätt riktning och ger resultat. Vår nya stororder om 350 miljoner kronor över sex år, vilket vi informerade om förra veckan, är ytterligare ett bevis på detta.

Vi kommer inte att nöja oss här utan fortsätter arbeta för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft i marknaden.”  

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil: 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Ulrika Bergmo Sköld, CFO
Mobil: 073-230 05 98
E-post: ulrika.bergmo.skold@profilgruppen.se  

_______________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. För resultat, finansiell ställning, kassaflöde, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 5-13. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl 08.00.

Dokument & länkar