2016-10-20

Ny stororder till ProfilGruppen

ProfilGruppen tecknar nytt stort avtal via dotterbolaget PG&WIP AB.

ProfilGruppen fortsätter att expandera genom att teckna ett nytt stort avtal. Avtalet omfattar leveranser av färdigförpackade inredningsdetaljer baserade på förädlade aluminiumprofiler. Den nya affären löper över sex år med start 2017 och beräknas omsätta totalt ca 350 Mkr.

Avtalet tecknas via det majoritetsägda dotterbolaget PG&WIP AB.

Med anledning av avtalet gör PG&WIP AB en riktad investering i en automatiserad produktionslinje för ca 50 Mkr. Investeringen görs i direkt anslutning till PG&WIP:s nuvarande produktionsanläggning i Åseda. ProfilGruppen kommer att producera profiler i långlängd, vilka sedan vidareförädlas till färdig produkt i PG&WIP AB.

”Framgångarna med det industrialiseringsprojekt som vi kommunicerade i april 2015 har skapat förtroende och därmed gett oss möjligheter att expandera vidare. Vårt unika produktionskoncept, skapat i samarbete mellan ProfilGruppen och Wip Consulting, ger ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande. Med anledning av affären så räknar vi med att nyrekrytera cirka 12 nya medarbetare till PG&WIP AB.” säger Per Thorsell, VD och koncernchef i ProfilGruppen.

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil: 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

_______________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl 10.00.

Dokument & länkar