2016-03-14

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2015

ProfilGruppens årsredovisning för 2015 har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida,
www.profilgruppen.se/koncern/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisningar.

En version på engelska kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.  

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

_______________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 14 mars 2016 kl 15.00.

Dokument & länkar