2015-04-22

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

Åseda den 22 april 2015

Väsentlig resultatförbättring

Första kvartalet

 • Intäkter 256,4 Mkr (202,7), upp 26 procent jämfört med föregående år     

 • Rörelseresultat 10,1 Mkr (-2,3)

 • Nettoresultat 6,7 Mkr (0,5)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -9,9 Mkr (3,8)

 • Resultat per aktie 0,91 kr (0,09)

  Efter första kvartalet

 • ProfilGruppen har tecknat avtal om sin största affär någonsin, om drygt 200 Mkr årligen

  ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:

  ”I första kvartalet fortsätter vi vår utveckling med en ökad försäljningsvolym samt ett förbättrat resultat.

  Vårt marknadsarbete har genererat nya affärer vilka tillsammans med vidtagna åtgärder för ökad effektivitet och marginalförbättring har börjat ge resultat. Som jag tidigare sagt är vi på rätt väg, men har samtidigt en del arbete kvar för att nå våra långsiktiga ambitioner.

  Vi kommer fortsätta fokusera på att än bättre kunna möta våra kunders förväntningar samt arbeta med att ytterligare effektivisera verksamhetens alla delar.

  Det är också mycket glädjande att vi nyligen tecknat avtal om företagets största affär någonsin. Affären är mycket viktig långsiktigt, den ger tillväxt i vår kärnverksamhet och inte minst skapar stolthet i hela verksamheten. Allt sammantaget gör att vi ser positivt på utvecklingen framåt.”

___________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Peter Schön, CFO
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se

___________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. För resultat, finansiell ställning, kassaflöde, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sida 4-12. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 22 april 2015 kl 8.00.

Dokument & länkar