2015-04-10

Stororder till ProfilGruppen AB

ProfilGruppen har tecknat avtal om sin största affär någonsin.

Kunden är ny för ProfilGruppen och avtalet omfattar leveranser av färdigförpackade inredningsdetaljer baserade på vidareförädlade aluminiumprofiler. Affären löper över ett antal år med start 2016 och beräknas omsätta drygt 200 Mkr per år. Avtalet har tecknats via ett separat dotterbolag som samägs med WIP Industries Sweden AB.

Ägarfördelningen i det nya samägda bolaget är 70 procent för ProfilGruppen Extrusions AB och 30 procent för WIP Industries Sweden AB. WIP är ett svenskt bolag, specialiserat på automation.

Med anledning av avtalet gör det nya bolaget en riktad investering i en automatiserad produktionsanläggning för cirka 60 Mkr där extern finansiering är säkerställd. Investeringen görs i nära anslutning till ProfilGruppens extruderingsverksamhet i Åseda.

”Vi är mycket stolta över det förtroende vår kund visat ProfilGruppen genom att välja oss som leverantör och framtida samarbetspartner, i synnerhet som leveranserna bygger på ny teknik och ett för branschen nytt helautomatiserat produktionskoncept som inkluderar bearbetning, ytbehandling samt packning. Affären skapar samtidigt en god tillväxt i vår kärnverksamhet. Vi räknar bland annat med att nyrekrytera cirka 25 medarbetare till det aktuella bolaget.” säger Per Thorsell, vd och koncernchef i ProfilGruppen.

___________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

www.profilgruppen.se

___________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 10 april 2015 kl 8.30.

Dokument & länkar