2015-03-26

Väsentligt förbättrat resultat

De tidigare kommunicerade satsningarna på marknadssidan, med högre aktivitet och närvaro hos kunder, samt åtgärder för ökad effektivitet i produktionskedjan har börjat ge effekt och ProfilGruppen väntas visa ett väsentligt förbättrat resultat under första kvartalet 2015 än jämfört med fjärde kvartalet 2014. Delårsrapport för första kvartalet lämnas 22 april 2015.

ProfilGruppens VD och Koncernchef, Per Thorsell kommenterar som kommer att framföras vid dagens årsstämma:

”Jag gläds åt att vi nu ser effekter av våra satsningar och kommer att kunna presentera ett förbättrat resultat för första kvartalet i år. Som jag sagt tidigare är vi helt klart på rätt väg, men har samtidigt en del arbete kvar för att nå våra långsiktiga ambitioner.”

___________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Peter Schön, CFO
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se

___________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 26 mars 2015 kl 13.45.

Dokument & länkar