2015-03-05

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2014

ProfilGruppens årsredovisning för 2014 har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida,
www.profilgruppen.se/koncern/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisningar.

En version på engelska kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.

___________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

www.profilgruppen.se

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 5 mars 2015 kl 16.00.

Dokument & länkar