2014-10-28

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) 1 januari – 30 september 2014

Svagt, men positivt resultat även i tredje kvartalet

Tredje kvartalet

 • Ny vd, Per Thorsell, tillträdde 1 september 2014
 • Intäkter 177,6 Mkr (172,1), upp 3 procent jämfört med föregående år         
 • Rörelseresultat 1,5 Mkr (-3,9)
 • Nettoresultat 0,2 Mkr (-4,1)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,3 Mkr (19,9)
 • Nyemission genomförd, 40,6 Mkr har tillförts
 • Resultat per aktie 0,02 kr (-0,74)

Första nio månaderna

 • Intäkter 600,0 Mkr (556,9), upp 8 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 1,8 Mkr (-7,5)
 • Nettoresultat 1,4 Mkr (-9,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,7 Mkr (6,3)
 • Resultat per aktie 0,23 kr (-1,61)

ProfilGruppens VD och Koncernchef, Per Thorsell kommenterar:
”Vår satsning på marknadssidan, med högre aktivitet och närvaro på marknaden, börjar märkas och vi ser positivt på utvecklingen av nya affärer framöver.

Vi lider dock fortfarande av ett antal gamla kontrakt som har blivit ofördelaktiga för oss över tiden, även om den svagare kronan bidrar i positiv riktning. Samtidigt hjälper situationen oss att ställa tuffare krav på oss själva att bli mer effektiva i hela produktions- och försörjningskedjan.”

___________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se

 

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. För resultat, finansiell ställning, kassaflöde, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 5-13. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 28 oktober 2014 kl 08.00.

 

Dokument & länkar