2014-06-24

Ändrat datum för ProfilGruppens andra kvartalsrapport 2014

Offentliggörande av ProfilGruppens kvartalsrapport för de sex första månaderna 2014 flyttas på grund av pågående nyemission till den 12 augusti kl 17.30.

________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:

Ulrika Svensson
Mobil 070-349 57 65
E-post: ulrika.svensson@profilgruppen.se

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och
komponenter i aluminium.

www.profilgruppen.se

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juni 2014 kl 08.00.

Dokument & länkar