2014-03-18

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2013

ProfilGruppens årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern. En Pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.  

En engelsk version kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Kåre Wetterberg, tf VD och Koncernchef    
Mobil 070-656 40 14    
E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se

 

www.profilgruppen.se

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. 
Informationen lämnades till media för offentliggörande den 18 mars 2014  kl 16.00.

Dokument & länkar